fbpx

Farmy fotowoltaiczne

To doskonały sposób na uzyskanie dużej ilości energii elektrycznej, a więc i uzyskania dodatkowego źródła dochodu.

Proces budowy i uruchomienia takiej inwestycji jak farmy fotowoltaiczne to spore przedsięwzięcie wymagające odpowiedniego zaplecza logistycznego jak i sporych nakładów pieniężnych. Na samym początku należy znaleźć odpowiednią działkę pod budowę farmy fotowoltaicznej, kolejnym etapem jest wypełnianie niezbędnych wniosków i składanie dokumentów.

1. Zasady wyboru odpowiedniej działki

Działka na której mają powstać farmy fotowoltaiczne powinna charakteryzować się następującymi cechami:

 • możliwość skierowania paneli fotowoltaicznych na południe,
 • klasa ziemi IV lub gorsza bądź nieużytek rolny,
 • niewielka odległość do linii energetycznej (max 500 m),
 • powierzchnia średnio 2 ha na 1 MW,
 • brak zacienienia.

2. Decyzja środowiskowa

Gdy odpowiednia działka pod inwestycję została wybrana, trzeba uzyskać decyzję środowiskową. Jest to dokument, który wydaje Urząd Gminy lub Urząd Miasta, informuje on, w jaki sposób powinno się zrealizować przedsięwzięcie, aby nie naruszyć stanu środowiska. Uzyskanie tego dokumentu jest pierwszym krokiem do otrzymania pozwolenia na budowę. Przed wizytą w urzędzie należy przygotować kilka dokumentów:

 • Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej,
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (gdy plan nie istnieje, należy dołączyć informację o jego braku, czyli zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • Dokument, który potwierdza tytuł prawny Inwestora do korzystania z nieruchomości,
 • Wypis działek objętych inwestycją z rejestru gruntów,
 • Wypis działek w odległości 100 m od terenu przedmiotowego przedsięwzięcia,
 • Mapa z zaznaczonym obszarem, na którym będzie realizowana inwestycja oraz przewidywalnym obszarem, na jaki będzie oddziaływać (100 m od granic działek objętych inwestycją),
 • Mapa ewidencyjna działek przeznaczonych na przedsięwzięcie oraz działek w odległości do 100 m (mapy ożna uzyskać w starostwie powiatowym odpowiednim dla danej działki lub w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Numer KRS spółki (właściciela inwestycji),
 • Dowód wniesienia opłaty administracyjnej.

3. Warunki zabudowy

Po otrzymaniu decyzji środowiskowej należy udać się do Urzędu Gminy w celu uzyskania warunków zabudowy. Jest to konieczne wtedy, gdy działka, na której będzie realizowana inwestycja nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Aby uzyskać warunki zabudowy należy przygotować następującą dokumentację:

 • Wniosek o ustalenie warunków zabudowy,
 • Mapa zasadnicza w skali 1:1000 pozyskana od geodety bądź ze starostwa powiatowego. Do wniosku trzeba załączyć 2 egzemplarze mapy – jeden czysty i drugi z zaznaczonym obszarem objętym wnioskiem,
 • Przedstawienie inwestycji w formie graficznej i opisowej,
 • Decyzja środowiskowa,
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
 • Należy również wystąpić o warunki przyłączenia do sieci energetycznej – dokumenty potrzebne do tego etapu mogą różnić się w zależności od operatora sieci.

4. Pozwolenie na budowę na farmy fotowoltaiczne

Po uzyskaniu warunków zabudowy można starać się o uzyskanie pozwolenia na budowę. W tym celu należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę razem
z poniższymi załącznikami:

 • Projekt budowlany wykonany przez uprawnionego projektanta,
 • Decyzja środowiskowa,
 • Warunki zabudowy,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości,
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty administracyjnej.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę można rozpocząć prace budowlane – budowę zaczyna się od wykonania dróg dojazdowych, ogrodzenia i monitoringu.

5. Koncesja na produkcję energii elektrycznej

Ostatnią rzeczą potrzebną do zakończenia inwestycji jest otrzymanie koncesji na produkcję energii elektrycznej. Aby uzyskać koncesję należy złożyć do Urzędu Regulacji Energetyki następujące dokumenty:

 • Powykonawczą mapę geodezyjną, którą wykonuje się po zakończeniu budowy,
 • Trzyletni bilans finansowy przychodów i strat,
 • Przyznaną promesę,
 • Pozwolenie na użytkowanie.

Gdy uda się otrzymać koncesję na produkcje i sprzedaż energii elektrycznej ze słońca, można legalnie dostarczać energię do sieci.

 

Zainteresowany farmą fotowoltaiczną?

Skontaktuj się z nami pod numerem:

Bądź wypełnij formularz obok!