fbpx

O programie Mój Prąd

W nowej odsłonie programu będzie można uzyskać także dofinansowanie na  systemy magazynowania energii elektrycznej, cieplnej i systemy inteligentnego zarządzania energią, a także na pompy ciepła. Wnioski w dalszym ciągu obsługiwać będzie NFOŚiGW. Budżet programu wyniesie 955 milinów zł z potencjałem na przedłużenie w postaci 400 milionów zł. Dzięki nowemu systemowi ma zostać wypracowany nowy sposób postrzegania produkcji energii, a mocny nacisk będzie położony na edukację i koniec z przewymiarowaniem instalacji. W nowej edycji programu przewidziano jeszcze dofinansowanie na kolektory słoneczne c.w.u w wysokości 3,5 tys. zł. Bez zmian pozostać ma okres kwalifikowalności, a więc 1.02.2020 r.

Mój Prąd – szczegóły

Dofinansowanie w programie Mój Prąd 5.0 będzie mogło wynieść nawet 58 tys. zł. Będą to następujące kwoty:

  • do mikroinstalacji PV o mocy 2-10 kW – do 7 tys. zł (6 tys. zł bez elementów towarzyszących)
  • do magazynu energii elektrycznej – do 16 tys. zł;
  • do systemu EMS / HEMS – do 3 tys. zł,
  • pompa ciepła powietrze-powietrze – 4,4 tys. zł, lub
  • gruntowa pompa ciepła –  28,5 tys. zł, lub 
  • pompa ciepła powietrze-woda – 12,6 tys. zł, lub
  • pompa ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną – 19,4 tys. zł, lub
  • magazyn ciepła – 5 tys. zł 
  • kolektory słoneczne c.w.u – 3,5 tys. zł. 

Maksymalna kwota dofinansowania przy inwestycji we wszystkie komponenty i gruntową pompę ciepła to 58 tys. zł: 7 tys. zł mikroinstalacja fotowoltaiczna + 16 tys. zł magazyn energii + 3 tys. zł system EMS / HEMS + 3,5 tys. zł  kolektory słoneczne + 28,5 tys. zł gruntowa pompa ciepła.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku Mojego Prądu możliwa będzie wymiana nie tylko nieefektywnego źródła ogrzewania, a więc także kocioł gazowy czy na pellet. Start nowego naboru został ogłoszony 22 kwietnia, a więc w Dzień Ziemi. 

Wizualizacja graficzna

mój prąd 4.0