MENU
Źródło czystej energii
inwestycja w lepsze życie
Co nowego?

Komisja Europejska wstrzyma wypłaty unijnych funduszy na OZE?

Dodano 2013-12-12 o godz. 11:59:03.
We Wrocławiu odbyła się konferencja "Ekokreatywni, czyli od pomysłu do wdrożenia", podczas której Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Pan Grzegorz Wiśniewski oznajmił, że Komisja Europejska może zakwestionować regulacje przyjęte w nowelizacji Prawa energetycznego z 26 lipca 2013 r. Dotyczy to tzw. małego trójpaku, który miał zapewnić między innymi ułatwienia w instalowaniu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

     Zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego przyczyn może być kilka. Należy do nich brak spełnienia przez polskie przepisy zasady równego dostępu do informacji, a także konieczności spełnienia tzw. warunków ekonomicznych i technicznych przyłączenia odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z dyrektywą instalacje powinny być podłączane przez operatorów bezwarunkowo. Zakwestionowana może być również zasada odsprzedaży nadwyżki produkowanej przez siebie energii po cenie 80% hurtowej ceny energii z roku wcześniejszego.

     Postanowienie w sprawie unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii ma zapaść w styczniu. Polsce grozi nawet wstrzymanie wypłaty środków w ramach unijnych funduszy na energetykę odnawialną jeśli Komisja Europejska podejmie decyzję niekorzystną dla Polski. 
Projekt
Wycena

Gratis

Kim jesteśmy?

Nazwa firmy VIRTUS SUN, nie jest przypadkowa. Słowo „virtus” pochodzi z łaciny i oznacza: czys...