fbpx
nowe przepisy - fotowoltaika

Jakie zmiany niesie ustawa zmieniająca system prosumencki?

Jak będą wyglądały zasady rozliczeń fotowoltaiki od 1 kwietnia 2022 roku?
Net-billing, net-metering, prosument wirtualny, agregatorzy… Nowe system prosumencki to pakiet zmian, które uregulują kwestie związane z produkcją energii elektrycznej na kilka najbliższych lat. Co dokładnie oznaczają? Jak teraz będzie wyglądał system rozliczenia? Czy fotowoltaika nadal będzie się opłacać?

Kto pozostanie na starych zasadach, a kto przejdzie na nowe?
Według informacji rządowych, będą to dotychczasowi prosumenci oraz ci, którzy do 31 marca 2022 r. złożą wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostaną w systemie opustów, z którego będą korzystać przez 15 lat. Natomiast, system net-billingu będzie dotyczyć nowych prosumentów, którzy złożą wniosek o przyłączenie do sieci od 1 kwietnia 2022 r. Liczyć się więc będzie moment zgłoszenia wniosku o przyłączenie do sieci, a nie pierwsza oddana do sieci energia czy realizacja wniosku przez OSD. 

Jakie terminy warto znać?
Net-metering – a więc obecny system prosumencki. Jak działa net-metering? W naszym kraju jest to system opustów 1:0,7 / 1:0,8 – rozliczenie ilościowe wyprodukowanej energii. Dzięki temu prosument nie ponosi kosztów opłaty dystrybucyjnej zmiennej, korzysta z rozliczeń w systemie opustów przez najbliższe 15 lat, a także może rozliczać nadwyżkę energii w ciągu 12 miesięcy. W skrócie – nadwyżki wyprodukowanej energii są magazynowane w sieci energetycznej, od której można je wykupić w czasie, gdy nasza instalacja nie pracuje, za 20% ceny, która jest jednocześnie opłatą za magazynowanie energii elektrycznej.

Net-billing zakłada odrębne rozliczenie wartości (nie ilości) energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej, w oparciu o wartość energii ustaloną wg ceny giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).

Agregatorzy to podmioty, które będą oferować usługi magazynowania i obrotu energią. Prosumenci zyskają większą swobodę zawierania umów i wyboru konkurencyjnej oferty na sprzedaż nadwyżek energii, którzy będą działać w imieniu większej grupy odbiorców.

Prosument zbiorowy energii odnawialnej to odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji lub małej instalacji przyłączonej do sieci elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego.

Prosument wirtualny energii odnawialnej to odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w instalacji odnawialnego źródła energii przyłączonej do sieci w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy.

Dlatego postanowiono wprowadzić w życie te przepisy?
Krajowa sieć energetyczna wymaga silnej modernizacji, więc pojawiają się obawy, jak wielu prosumentów jest w stanie jeszcze przyjąć tak, by działać efektywnie przesyłając fotowoltaikę w obie strony.

Czy więc nowe przepisy oznaczają śmierć fotowoltaiki?
Często widzimy te nagłówki na różnych portalach, a pojawiają się dlatego, że świetnie się klikają, a nie dlatego, że mają coś wspólnego z prawdą. Biorąc pod uwagę wzrosty cen energii, inflację, rzeczywistą potrzebę redukcji śladu węglowego, fotowoltaika nadal będzie się opłacać i nadal będzie wspierana przez dotacje czy nowe regulacje. Poza tym czekamy na nowe informacje odnośnie wsparcia instalacji fotowoltaicznych w ramach programów parasolowych organizowanych przez gminy.