fbpx

Dotacje dla nowych domów – Moje Ciepło

Program “Czyste Powietrze” przyczynił się do znaczącego wzrostu modernizacji instalacji grzewczych w polskich domach poprzez wsparcie kilkudziesięciu tysięcy inwestycji. Na dzień 1.10.2021 r. łączna kwota wsparcia wyniosła 5 560 901 871 zł. Niedawno pojawiły się zapowiedzi nowego programu – “Moje ciepło”. Jakie będą warunki? Jakich kwot dofinansowań można się spodziewać?

Ile?
Według NFOŚiGW Moje Ciepło zostanie uruchomiony w I bądź II kwartale 2022 roku. Dotacja ma wynosić do 30% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła, jednak nie więcej jednak niż 21 000 zł. Póki co, nie jest znany budżet przeznaczony na pierwszy nabór wniosków.

Jak?

Sama nazwa programu przynosi skojarzenia z programem “Mój Prąd”, którego zadaniem jest przekazanie dotacji na instalacje fotowoltaiczne dla inwestorów prywatnych. Pozostaje liczyć, że złożenie wniosku i w tym programie będzie równie łatwe i szybkie, co przy jego fotowoltaicznym odpowiedniku. Co do warunków, to wiadomo na pewno, że ma to być program wsparcia dla zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych domów. Będzie to jednak uzależnione od stanu technicznego budynku. Obowiązujące od stycznia tego roku nowe warunki techniczne 2021, którym znacznie bliżej do spełnienia norm budownictwa pasywnego, wymagają osiągnięcia niższego wskaźnik Ep, który wyraża ilość energii nieodnawialnej, a więc niezbędnej do ogrzewania domu, wentylacji, chłodzenia, oświetlenia oraz przygotowania c.w.u., w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. Kryteria mają być bardziej restrykcyjne – warunkiem będzie spełnienie wyznaczonych wymogów technicznych. Jakich? NFOŚiGW poinformował, że uzyskanie dofinansowania będzie uzależnione od stanu technicznego budynków. ”Dofinansowanie w programie Moje Ciepło będzie uzależnione od stanu technicznego budynku. WT 2021 wymaga osiągnięcie minimum 70 kWh/m2*rok dla budynku, jednak na potrzeby dofinansowania mają obowiązywać wymogi techniczne bardziej restrykcyjne” – podaje Sławomir Kmiecik z Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW. Dodaje, że “w dokumentach, które zostały przesłane przez NFOŚiGW do Komitetu Inwestycyjnego przyjęto założenie, że w pierwszym (przejściowym) roku funkcjonowania programu Moje Ciepło będzie obowiązywać wymóg EP minimum 63 kWh/m2*rok dla budynku, natomiast w kolejnych latach wymóg ten ma wynosić minimum 55 kWh/m2*rok dla budynku”. (Wskaźnik EP ma ilustrować poziom nakładów nieodnawialnej energii pierwotnej poniesionych na dostarczenie do budynku poszczególnych nośników energii takich jak gaz, olej opałowy, energia elektryczna czy właśnie OZE. Im niższy wynik, tym więcej działa to na korzyść wyposażenia domu w systemy chroniące środowisko naturalne i wykorzystujące Odnawialne Źródła Energii.

Wyjaśnijmy, że program “Moje Ciepło” ma być finansowany z funduszy pochodzących z rynku praw do emisji CO2, konkretnie z Funduszu Modernizacyjnego (będą go one zasilać w latach 2021-2030). A ponieważ nie są to pieniądze krajowe, to o tym, czy zostanie on zaakceptowany, decyduje Europejski Bank Inwestycyjny. Jak się jednak okazało, wsparcie to nie mieściło się w priorytetach Funduszu Modernizacyjnego. Dlaczego? Ponieważ do unijnej dyrektywie ETS nie wpisano wymiany źródeł ciepła jako priorytetu dla pieniędzy z Funduszu Modernizacyjnego. Urzędnicy Komisji Europejskiej nieoficjalnie jednak przyznają, że to błąd, ale w efekcie Polska musiałaby dłużej czekać na zatwierdzenie programu przez Komitet Inwestycyjny EBI.

Wiadomo jednak na pewno, że obecne plany Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakładają ogłoszenie i rozpoczęcie pierwszego naboru wniosków o dotacje z “Mojego Ciepła” już w pierwszym lub drugim kwartale 2022 roku. Przy czym nieznana jest jeszcze dokładna data jego rozpoczęcia.