fbpx

Program Czyste Powietrze – nowe zasady

Opublikowano zmiany dotyczące programu Czyste Powietrze. Jaką kwotę dofinansowania można teraz uzyskać? Jakie warunki spełnić, by otrzymać dotację na pompę ciepła i fotowoltaikę?

Program Czyste Powietrze w znaczący sposób pomógł zainstalować pompy ciepła w wielu polskich domach. W nowej wersji, beneficjenci zostali podzieleni na dwie grupy dochodowe ze względu na poziom dofinansowania, a więc podstawowy i podwyższony. Warto dołożyć starań, by uzyskać to dofinansowanie, gdyż może ono wynieść nawet 37 000 zł, a więc nawet 60% wartości inwestycji.

Roczny dochód beneficjenta w podstawowej grupie dofinansowania nie może przekraczać 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta, a więc nie ma przeliczenia na członka gospodarstwa domowego.

Podwyższenie progów dochodowych – podwyższony poziom dofinansowania

Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł.
Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).
Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).
Planuje się, że podwyższenie progów dochodowych będzie obowiązywało od 1 lipca 2021 r., czyli po wprowadzeniu odpowiednich zapisów w programie „Czyste Powietrze”.

Jak udowodnić dochód? W tym celu należy posłużyć się zaświadczeniem wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska. Ponadto, do wniosku w formie papierowej trzeba będzie dołączyć wydrukowany i podpisany w gminie dokument. Wniosek o wydanie zaświadczenia będzie można również złożyć w formie elektronicznej i podpisać go profilem zaufanym.

Program „Czyste powietrze”, ma trwać do 2029 r., a zostało na niego przeznaczone 103 mld zł. Na finansowanie mogą liczyć właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych domów lub wydzielonych mieszkań w budynkach jednorodzinnych. Nie ma wpisano możliwości finansowania inwestycji w domach, których budowa jeszcze trwa. Na dopłaty do wymiany przestarzałych kotłów, pomp ciepła, ocieplenie domu i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej może liczyć 3 mln gospodarstw.

Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

a)  1563,6 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b)  2189,04 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Bezpłatnie pomożemy Ci w uzyskaniu dotacji! Zostaw kontakt!